Ühingust

MTÜ Roosiõis on asutatud eesmärgiga pakkuda piirkonnas elavatele peredele nõuetekohast ja turvalist lastehoiu teenust ja välja arendada Luige küla kandikeskus.

Rahastus on saadud PRIA Leader programmist detailplaneeringu tegemiseks, kus muudetakse Luige laste-ja noortemaja, kandikeskuse ja mänguväljaku alune maa (kinnistute) sihtotstarve sotsiaalmaaks.

Ja kaks etappi laste-ja noortemaja rekonstrueerimiseks. (sise-ja välistöödele). Laste-ja noortemaja avati sügisel 2014.

Tegevusteks on  lastele pakutavad vabaaja veetmise võimalused (erinevatele vanusegruppidele huviala ringid), kulupõhine lastehoiu teenus .

MTÜ Roosiõis on alates 2010 a Nelja Valla Kogu liige.

Aastaaruanded on saadaval Äriregistrist

Roosiõis MTÜ  lähtub oma tegevuses meie põhikirjalistest eesmärkidest ning Vabaühenduste eetikakoodeksist.

Väärtustame kohalikku kultuuripärandit ja oleme avatud kõigile uutele ideedele, mis aitavad kaasa piirkonna arengule.